E dhí mbshme: I riu kosovar v’d es në Itali, pasi r a nga ndërtesa (FOTO)

Nikoll Prekpalaj, punëtori 34 vjeçar nga Kosova ka h umbur j etën para dy ditësh gjersa ishte duke punuar në k ulmin e një su permarketi në Itali, sa ktësisht në Viale Venezia, në Udine.

Sipas mediave italiane, i riu kosovar h umbi j etën pasi ra prej 6 me trash la rtësi, përk undër nd ihmës së parë të kolegëve të tij dhe p ërpjekjeve p֝ër të ri ngj allur nga pe rsonelin shë ndetësor i cili mbë rriti në ndërtesë.
Pas këtij rasti ka re aguar edhe Sindikata e Punëtorëve në Itali, ku pë rsëriti ne vojën për të zb atuar me ri go rozitet të gjitha rre gullat e ko ntratës së nd ërtimit dhe si gurinë në punë.

Be the first to comment on "E dhí mbshme: I riu kosovar v’d es në Itali, pasi r a nga ndërtesa (FOTO)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*