E dhí mbshme: V’d es 13-vjeçari nga Rahoveci (FOTO)

13-vjeçari nga Rahoveci, Erhan Mushla i cili v ua nte nga një s ëm undje e r ën dë në mu shkëri, ka v de kur sot.
Lajmin për v dek jen e tij e bënë të ditur zy rtarët e shko llës ku ai mësoi.

O p eracioni i tij duhet të bëhej ja shtë vendit, por që fa tk eqësisht, ai nuk i mb ijetoi s ëmu ndjes.
“Ngu shëllimet më të si nqerta për familjen e të afë rmit e tij, për kohë të gja të do t’a ndi ejmë mu ngesën e Erhanit”, thuhet në njoftim.

Be the first to comment on "E dhí mbshme: V’d es 13-vjeçari nga Rahoveci (FOTO)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*