E Dhí mshme: 80 Vjeçarja Shqiptare, Kam Sh itur Gj ak Për Të Rritur Fëmijët

E Dhí mshme: 80 Vjeçarja Shqiptare, Kam Shi tur Gj ak Për Të Rritur Fëmijët

E dhí mshme: 80 vjeçarja Shqiptare, Kam shitur gj ak për të rritur fëmijët Çdo ditë në një tr ansmetim live do të vinë ngj arje të ak tualitet, fe nomene hi stori njerëzore, por edhe ngj arje të bu jshme, ky program do të th ellohet në to për të sj ellë e kskluzive pro tagonistët e tyre.Lidhje di rekte nga e gjithë Shqipëria…

Be the first to comment on "E Dhí mshme: 80 Vjeçarja Shqiptare, Kam Sh itur Gj ak Për Të Rritur Fëmijët"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*