E donin shumë në Shqipëri, aktori i njohur turk ndë rron j etë në sheshin e xhirimit: Tr ishim i madh!

Një l ajm i h idhur për k inematografinë turke. Ka nd ërruar j etë papritur aktori Haldun Boysan, i njohur për tituj të shumtë serialesh.

Aktorin e kemi parë në serialin “Hercai” në rolin e Hashmetit. Ishte atëherë kur Rejan v endosi ta takonte për ta nd ihmuar se si m und t’i jepte fund gjithë s ituatës.

Dhe ai i tha se e gjitha mund të përfundojë vetëm nëse ajo m artohet me Miranin. Aktori ishte duke xh iruar në s erialin e ri të ATV “Maria dhe Mustafai”, kur ka pësuar një a tak k a rdiak.

Ai hu mbi jetën në mo shën 62-vj eçare. Serialet ku ka l uajtur, të cilat janë tr ansmetuar në Shqipëri janë edhe “Xhanan” dhe “Lugina e Ujqërve”.

Be the first to comment on "E donin shumë në Shqipëri, aktori i njohur turk ndë rron j etë në sheshin e xhirimit: Tr ishim i madh!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*