E fundit! Lulzim Basha merr g oditjen pas shpine, zb ulohet mesazhi i fundit

Një pr ej th emeluesve të PD-së, Zenel Hoxha ka r eaguar ash për ndaj kr yetarit të p artisë, Lulzim Basha, duke thënë se të gjithë që e ndj ejnë veten de mokratë të r eagojnë tani.

Ai thotë Basha nuk ka ndë rgjegje r efletimi dhe po m undohet që t’i shndë rrojë g abimet e mëdha të vetes në fat të p andryshueshëm të P artisë De mokratike.
Sipas Hoxhës, i cili mori pjesë sot edhe në një “pr otestë” para selisë blu, op ozita nuk ka nevojë për r ithemelim, por për l argimin e ind ividëve që nuk japin fr ymë të re dhe shp resë, pë rkundrazi. Shënimi i plotë në rrj ete s ociale

Të gjithë d emokratët e vërtetë duhet të r eagojnë tani.

Shqipëria e sotme e ka ves d eformimin e d emokracisë. Por ky është ves që mbetet në fuqi jo prej anëtarësisë së p artive, por prej u dhëheqësve që h umbasin ndë rgjegjen e r eflektimit. Kr yetari aktual i P artisë D emokratike i ka te jkaluar pr ovat e sh embjes së plotë të nd ërgjegjes së vet, e cila s’paska asgjë p rej d emokrati.

Zoti Basha po kërkon t’i shndë rrojë g abimet madhore të vetvetes në fat të pandryshueshëm të P artisë D emokratike. Por, demokratët janë më suar të rrë zojnë regjime dhe i r efuzojnë uz urpimet. Koha ka mbaruar dhe orën e gjatë nuk e ka më në dorë kr yetari punë-pa-kr yer zoti Basha.

Be the first to comment on "E fundit! Lulzim Basha merr g oditjen pas shpine, zb ulohet mesazhi i fundit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*