E ka f ajin Monika? Dashamir Shehi zb ulon cfarë do të ndodhë me Ilir Metën

Dashamir Shehi, kreu i LZHK-së ka folur së fundmi për Ilir Metën duke ana lizuar si tuatat e fundit po litike për të.
Megjithëse lu fta për ta la rguar nga pu shteti duket se sapo ka filluar, Shehi tregon se kjo është një nga pe riudhat më të mira të Metës pasi është bërë krah me opozitën. Të bëhesh krah me op ozitën në një stuatë të tillë sipas tij është diçka e zgj uar por ama pr oblemi më i madh qëndron tek bashkëshortja e tij.

Meta thuhet se është në një pozicion mjaft të vë shtirë l idhur me faktin se bashkëshortja e tij është kr yetare e një pa rtie op ozitare.

“Kjo periudha e fundit është periudha më e mirë e Metës nga ana mo rale. Ai është rr eshtuar haptazi me op ozitës, të jemi të si nqertë, por ky është gjesti më i mirë po litikisht. Të jesh me op ozitën nuk është se je me ku ndër k ushtetutën.

Meta është në një si tuatë të v ështirë sepse gruaja e tij është kry etare e një partie o pozitare dhe qysh në këtë moment është ko mpromentuar. G abimet e tij janë të një na tyre tjetër, kur su lmoi amb asadën amerikane sepse i ka bërë një dëm edhe op ozitës. Ta kishte hapur kur erdhi letra, 6 muaj para zgj edhjeve.

Po a është Meta për tu hequr, si gurisht që jo. Unë mendoj se ai duhet të rrijë edhe një vit atje në pre sidencë se ndryshe ne nuk qe verisemi më as nga ana formale, se për substancë kemi kohë që nuk qe verisemi. Rama do të ma rrë çdo pushtet dhe të thotë se çdokënd që bën ta ngërllëk ai e heq. Ai tremb edhe të vetët kështu, por vetëm Metën nuk e tremb, se i ka drejtuar një pushkë bosh.” -thote Shehi.

Be the first to comment on "E ka f ajin Monika? Dashamir Shehi zb ulon cfarë do të ndodhë me Ilir Metën"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*