E keni patent shoferin me m eritë apo jo kush ka pë rparsi autobusi apo makina?

Ndodh jo rr allë që qo fshin shoferët, çiklistët apo këmbësorët, nuk thonë me zë të la rtë “kush ia ka dhënë le jen këtij?”

Pikërisht për këtë, gjatë këtyre ditëve kemi shp ërndarë disa teste që kanë bërë
ko nfuzë shumëkënd, ng ase gjy kuar nga përgjigjet, del se shumë shoferë nuk e me ritojnë patentë shoferin që e po sedojnë.

Në pyetjen e mëposhtme dës htojnë rreth 80 për qind e shoferëve.
Por, çka mendoni ju, kush ka p ërparësi në këtë udhëk ryq, vetura apo autobusi?

Tregoni në komente.

Be the first to comment on "E keni patent shoferin me m eritë apo jo kush ka pë rparsi autobusi apo makina?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*