E ngjëll i bukur l amtumirë! E dërguan për sh ërim në Turqi, jep shp irt nga s ëmundja e l igë 9-vj eçari shqiptar

Ka v dekur 9 vje çari Gent Nikqi i cili ditë më parë u dërgua për sh ërim në Turqi. Genti v uante nga një së mundje e m ëlçisë.

Javë më parë ish-luf tëtari i Usht risë Çl irimtare të Kosovës, Adnan Hyseni përmes një p ostimi në F acebook, kishte njoftuar se janë mbledhur të gjitha mjetet f inanciare për sh ërimin e Gent Nikçit nga Rugova e Pejës.

Por, sot Hyseni në një po stim në rrj etin s ocial F acebook njoftoi se dja loshi 9 vj eçar nuk arriti të f itonte b etejën me së mundjen e r ëndë.

Be the first to comment on "E ngjëll i bukur l amtumirë! E dërguan për sh ërim në Turqi, jep shp irt nga s ëmundja e l igë 9-vj eçari shqiptar"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*