E pa be sueshme babai i këngëtares së fa mshme jeton në va rfëri – Ajo ka miliona

Babai i saj është shofer nd ërsa Adele fiton shuma të ma jme pa rashë. Mediat e hu aja e kanë shkruar së fundmi një ar tikull lidhur me je tën që bën babai i këngëtares Adele dhe atë të saj.

‘The S un’ ka ra portuar se Mark Evans, babai i artistes së fa mshme Adele, punon si shofer duke fituar jo më shumë se 50 apo 100 paund në ditë, ndë rkohë që me vajzën e tij nuk flet më prej vitesh. Sipas tyre 55 vjeçari jeton në Cardiff, ku jeton në një shtëpi me qera dhe punon si shofer shpë rndarje, ndë rkohë që vajza e tij është shp allur së fu ndmi , personazhi më i pasur nën 30 vjeç në Mbretërinë e Bashkuar.

Raportet e tyre si babë e bijë thuhet se nuk kanë qenë asnjëherë të mira mirëpo ato u përk eqësuan akoma më shumë kur ai e br aktisi familjen dhe po vu ante prej al ko ol izmit. I pyetur se përse ka dalë nga jeta e njerëzve më të da shur ai u përgjigj se nuk donte që ata ta shihnin në gjendjen në të cilën ishte, do të thotë gjatë gjithë kohës i de hur dhe duke shka ktuar pr obleme.

Be the first to comment on "E pa be sueshme babai i këngëtares së fa mshme jeton në va rfëri – Ajo ka miliona"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*