E pa de gjuar.Kjo është gjyshja 55-vjeçare që ka sj ellë në je të mb esën e saj

Gjyshja ka sj ellë në jetë mb esën e saj pasi vajza e saj 31-vjeçare nuk mund ta li ndte.
Emma Miles, 55-vjeçare u of rua që të ishte nënë zë vendësuese (su rrogate) për të bijën e cila i kishte hu mbur shpr esat që të kishte fëmijë të sa jit.

Duke qenë se Tracey Smith kishte ve zore të shë ndetshme, embrioni u ngj iz me anë të fe kondimit in vi tro dhe më pas u im pl antua ee gjyshja.
Kjo e fundit arr iti që ta ço nte deri në fund sht atzëninë edhe pse kishte hy rë në me nopa uzë.

Për të mb ajtur fëmijën, 55-vjeçares iu d esh të rrë zonte 38 kilogramë si dhe të mer rte rregullisht ho rmone.
Pas nëntë muajsh në jetë erdhi Evie Siân Emma Smith, një vajzë e shë ndetshme tashme ata ishin te lu mtur qe gjyshja mori kete ve ndim per vajzen e saj.
Ne i ur ojme shendet dhe dite te bu kura femijes.Cili eshte mendimi juaj per kete gje? A jeni da kort qe gjyshja beri dicka te tille?

Be the first to comment on "E pa de gjuar.Kjo është gjyshja 55-vjeçare që ka sj ellë në je të mb esën e saj"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*