E pa pr itur ‘Më suesve iu ul et rroga pas zgj edhjeve me kete shume’

Ish-kryeministri Sali Berisha ka po stuar një mesazh nga një punonjës i Zyrës Arsimore në Rrogozhinë, i cili ka shkruar se m ësuesve këtë muaj iu është u lur rroga me 12 mijë lekë.

Berisha thekson se kjo gjë ka nd odhur pikërisht pas zg jedhjeve dhe se rritja e pa gave me 50 mijë lekë të vj etra në ja nar të këtij viti është pë rdorur vetëm për fu shatë.

Be the first to comment on "E pa pr itur ‘Më suesve iu ul et rroga pas zgj edhjeve me kete shume’"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*