E r ëndë në ltaIi/ 1 muaj në ѕр ital, 10-vj eçarja h υmb j etën nga К0VI DI

Një 10-vj eçare nga Crema ka hu mbur betejën me Ko rona vir usin. Ajo ishte shtruar që prej një muaji në njësinë e ku jdesit int ensiv të Inst itutit Giannina Gaslini, në Genova të Italisë.

Vogëlushja vuabte dhe nga s indroma s istemike a utoinflamatore. Ajo e kishte ma rrë vir usin nga familjarët, të cilët ishin inf ektuar më herët.

10-vje çarja ishte tr ansferuar f illimisht në Pavia, por gjendja e saj sh ëndetësore ishte për k eqësuar. Si rrj edhojë, ajo ishte shtruar në sp italin e Genovas ku dhe ka hu mbur j etën.

Be the first to comment on "E r ëndë në ltaIi/ 1 muaj në ѕр ital, 10-vj eçarja h υmb j etën nga К0VI DI"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*