E Rr allë, Li nd Tr injakë Id entikë – Kush UR ON Iu Ge zofte ZE MRA

Alena Latifi, 29-vjeç dhe bashkëshorti i saj Arbeni 31 vjeç, ishin shumë të lu mtur kur mësuan se do të bë heshin prindër.

Çifti shkoi ne Australi, ishte shumë i en tuziazmuar me lajmin, por ajo çfarë i habiti edhe më shumë ishte vizita e parë në sp ital, ku në ul trazërin e parë kishte 3 zemra që rrihnin.Ata nuk kishin ndonjë hi stori në familjet e tyre me li ndje të shu mfishta dhe ishin shumë të h abitur me lajmin se familja e tyre do të rritej me 3, vetëm nga sht atzënia e parë.
Fo shnjet li ndën në M aj të vitit 2020 dhe ishin tre djem id entikë. Ur ime dhe s hendet per en gjujt e vogel.

Be the first to comment on "E Rr allë, Li nd Tr injakë Id entikë – Kush UR ON Iu Ge zofte ZE MRA"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*