E Ta llnin Në Shkollë I Thoshin Nëse Ti S’do Je tosh Më Familja Jote Do Jetë E Lu mtur, 12-Vjeçarja I Jep Fu Nd Je tës Dhe L ë Një Co pë Letër

Bull zmi është një pr oblem ma dhor i cili jo vetëm që po pë rhapet shumë, po edhe po me. rr jetë.E ditur bëhet se një vajzë 12 vjeçe i ka dhë në fu.n d jetës, pasi i thoshin në shkollë se nëse ajo nuk do të je tonte më njerëzit e saj do të ishin të lu mtur. Charley Patterson gjithmonë qe shte dhe ishte shumë e mirë, por gjithçka ndr yshoi kur shokët e saj nisën të ta lleshin me të.

Ajo i dha fund jetës dhe në një co pë letër shkroi se kur të ike ajo ata do të ishin më të lu mtur.
Nëna, babai dhe motrat e saj ende nuk munden t’ia fa lnin vetes që nuk e kuptuan në kohë se çfarë po ndodhte me të.
Në telefonin e vajzës janë gjetur shumë me sazhe ku e ta llnin dhe o fendime dhe fy erje.

Be the first to comment on "E Ta llnin Në Shkollë I Thoshin Nëse Ti S’do Je tosh Më Familja Jote Do Jetë E Lu mtur, 12-Vjeçarja I Jep Fu Nd Je tës Dhe L ë Një Co pë Letër"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*