E tallnin në shkollë i thoshin nëse ti s’do j etosh më familja jote do jetë e l umtur, 12-vj eçarja i jep fu nd j etës dhe lë një c opë letër

Bull zmi është një pr oblem madhor i cili jo vetëm që po përhapet shumë, po edhe po me rr j etë. E ditur bëhet se një vajzë 12 vj eçe i ka dhë në fu n d j etës, pasi i thoshin në shkollë se nëse ajo nuk do të jetonte më njerëzit e saj do të ishin të l umtur.

Charley Patterson gjithmonë qeshte dhe ishte shumë e mirë, por gjithçka ndryshoi kur shokët e saj nisën të t alleshin me të.

Ajo i dha fund jetës dhe në një c opë letër shkroi se kur të ike ajo ata do të ishin më të l umtur.

Nëna, babai dhe motrat e saj ende nuk m unden t’ia fa lnin vetes që nuk e kuptuan në kohë se çfarë po ndodhte me të. Në telefonin e vajzës janë gjetur shumë mesazhe ku e ta llnin dhe o fendime dhe f yerje.

Be the first to comment on "E tallnin në shkollë i thoshin nëse ti s’do j etosh më familja jote do jetë e l umtur, 12-vj eçarja i jep fu nd j etës dhe lë një c opë letër"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*