E urodeputeti Mandl:Takova vetëm një person nga Kosova që ishte për ndr yshim të ku fijve, e ai ishte Thaçi

Eu rodeputeti nga Austria, Lukas Mandl, ka thënë se deri tash ka ta kuar vetëm një p erson nga Kosova që ka qenë në fa vor të ndr yshimit të ku fijve dhe ai është sipas tij, ish-pr esidenti Hashim Thaçi .
Ai tha për Eu ronews se Kryeministri Kurti iu ka pr emtuar se di alogu me Serbinë, nis në muajin qe rshor.

Për këtë pr oces eu ro-deputeti nga Austria, tha se është di alog mes dy vendeve, Kosovës e Serbisë e jo mes dy qyteteve siç i thonë disa Prishtinës dhe Beogradit.

Be the first to comment on "E urodeputeti Mandl:Takova vetëm një person nga Kosova që ishte për ndr yshim të ku fijve, e ai ishte Thaçi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*