E zhdukur prej 250 v iteve! Kjo është harta e Skënderbeut që i ‘mbyll gojën’ turqve, serbëve dhe grekëve

Kjo është harta e Skënderbeut, e gjetur nga Artan Shkreli, e cila u ekspozua nga kr yeministri shqiptar. Harta është gjetur në B ibliotekën Qendrore të Romës.

Siç shihet, Shqipëria në hartë sh oqërohet me mbishkrimin e Scanderbeg. Gazetari Roland Qafoku, thotë se harta daton që më 1455 dhe ishte e zhd ukur për 2 sh ekuj e gjysmë dhe u gjet ne nje depo te mbyllur. Është e krijuar nga lëkura e nje viçi te pal indur dhe me një cilësi të larte të shkr imeve, ndan d etajet Qafoku.

Ndërkaq, dr ejtori i Arkivit të Shtetit, Ardit Bido, thotë se kjo hartë mb yll edhe të gjitha gojët që duan të revizionojnë hi storinë për të ulur fig urën e vetme p ërbashkuese të kombit shqiptar.

“M adhështia e Skënderbeut në një h artë. H arta e gj endur në Bibliotekën e Romës rr ëfen shumës. Një truall i tërë, Shqipëria e asaj kohe, e etn ikja e kësaj kohe, mbanin për toponim emrin e dr ejtuesit të saj Skënderbeut, në të gjallë të tij.

Kjo hartë mbyll edhe të gjitha gojët që duan të r evizionojnë h istorinë për të ulur figurën e vetme përbashkuese të kombit shqiptar”

Be the first to comment on "E zhdukur prej 250 v iteve! Kjo është harta e Skënderbeut që i ‘mbyll gojën’ turqve, serbëve dhe grekëve"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*