Edhe në Beograd pr otesta p ro Palestinës: Kosova është Serbi, Palestina shtet

Një gr up i ma jtistëve në Serbi, kanë mb ajtur sot një pr otestë në Beograd në pë rkrahje të Palestinës. Me flamurin e Serbisë me yll të ish-Jug osllavisë dhe me p ankartën ku shkruhej ‘Po shtë ok upimi, Kosova është Serbi, Palestina shtet’, është zhv illuar kjo pr otestë.

Gjatë ditës së sotme në Beograd është mb ajtur një pr otestë, për so lidarizim me p opullin palestinez në Jerusalem.
Një grup i serbëve janë shf aqur me pa nkarta në du ar, ku të figuruar ishin flamuri i ish-Ju gosllavisë dhe flamuri i Palestinës.
Gjithashtu gr upi ma jtistë në pa nkartë shf aqi edhe një shkrim. Aty shkruhej ‘Po shtë ok upimi, Kosova është Serbi, Palestina shtet’.

Be the first to comment on "Edhe në Beograd pr otesta p ro Palestinës: Kosova është Serbi, Palestina shtet"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*