Edita Tahiri: Edi Rama të mos i afr ohet Kosovës, sepse vetëm e c opëton

Ish-ministrja e Jashtme e Kosovës, Edita Tahiri ka re aguar për de klaratat e Edi Ramës li dhur me mundësinë e ne gocimit mes Kosovës dhe Serbisë.

Në një re agim në rrjetet sociale, Tahiri shprehet se Edi Rama nuk duhet të përmend më as një fjalë për Kosovën. Tahiri shpre het se kryeministri i Shqipërisë ka bërë një ga bim histori duke u pë rfshirë në çë shtjen e nda rjes së Kosovës me pr esidentin serb, Aleksandër Vuçiq.

“Dëgjova se Edi Rama e paska përmend di alogun Kosove-Serbi në një ko ntekst ndë rmjetësimi. Është mirë që ku rrë mos ta përmend ma, sepse njëherë kur ndë rhyri bëri ga bim hi storik duke te ntuar që t’i ndry shojë ku fijtë e Kosovës në fa vor të Serbisë e ske narëve serbom ëdha të Vuçiçit e Millosheviçit” ka thënë Edita Tahiri.

Be the first to comment on "Edita Tahiri: Edi Rama të mos i afr ohet Kosovës, sepse vetëm e c opëton"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*