Ek uacioni që po çm end rrjetin e gjeni dot rezultatin apo jo?

Sht imi, he qja, sh umëzimi dhe pj esëtimi, bazat e një matematike.

Për disa persona, matematika është diçka e thje shtë dhe u duhet vetëm aplikimi i një formule për të zgji dhur ek uacionin. Për disa të tjerë, u duket si mi shërimi i dja llit pasi u shk akton an kth dhe shp ërqendrim.

Një ek uacion që ka pu shtuar rrjetin i ka nd arë pë rdoruesit e rrjeteve sociale në dy pj esë.

Be the first to comment on "Ek uacioni që po çm end rrjetin e gjeni dot rezultatin apo jo?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*