Em ocione dhe l ot gë zimi, djali takon për herë të parë pas 53 vitesh nënën e tij bi ologjike

Në programin “D ua të të bëj të lu mtur” është shp alosur një nga hi storitë ndo shta më pr ekëset që janë tr ajtuar ndonjëherë nga ky emision. Ishte hi storia e një burri që kërkonte nënën e tij bi ologjike e cila e kishte br aktisur para 53-vitesh.

Petriti kishte kohë që dë shironte të gjente nënën e tij, ma dje i ishte dre jtuar edhe emisioneve të tjera televizive, por fa tke qësisht nuk i’a kishte da lë d ot mba në. Pas një pune kë rkimore prej më shumë se një viti, ga zetarët e re daksisë e kishin gj etur nënën bi ologjike të Petritit.

Be the first to comment on "Em ocione dhe l ot gë zimi, djali takon për herë të parë pas 53 vitesh nënën e tij bi ologjike"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*