“Erdhi me një valixhe në Tiranë”, Topi flet për pasurinë e Sali Berishës: Nëse PS ka m arrë peng qe verinë, PD ka m arrë peng d emokracinë

Ish-pr esidenti Bamir Topi është shpr ehur se nuk ka asnjë shpresë te PD-ja.

Sepse sipas tij, kjo f orcë p olitike me në krye Sali Berishën, po i g ëzohet p ushtetit që sjell të q enurit në op ozitë.

“Nëse PS ka m arrë p eng q everinë, PD ka m arrë p eng d emokracinë. Nuk kam shp resë as te PD dhe as te e djathta. Janë kthyer disa njerëz, ka qenë një term që ne e përdorim vite më parë, a ristokracia e klasës punëtore. Pra s indikatat në m arrëveshje me q everinë në të gjitha pr oblemet që kishte k apitalizmi përfaqësohej nga disa njerëz që nga fo rcat pr odhuese u zgj odhën nga punëtorët dhe shkuan në su perstrukturës.

Shkonin për interesat e klasës punëtore dhe punonin për int eresat e tyre. Nëse ti i gëzohesh p ushtetit të op ozitës, atëherë ca je ti për mua, kur ti mua ma rr ëzon shpr esën, kur ti gjatë kohës që njerëzit janë pa punë dhe ti de monstron st andard du kshëm, atëherë kjo është një tallje e madhe. Nëse Berisha erdhi me një va lixhe në Tiranë dhe sot, ka këtë, atë, atëherë ca besimi duhet të kem.

Be the first to comment on "“Erdhi me një valixhe në Tiranë”, Topi flet për pasurinë e Sali Berishës: Nëse PS ka m arrë peng qe verinë, PD ka m arrë peng d emokracinë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*