Erdogan letër Albin Kurtit: “Uri me kryeministër, por ka diçka që më shqe tëson nga ju!”

Pr esidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, i ka dë rguar ditën e sotme një letër ur imi kryeministrit të ri të zgje dhur të Kosovës, Albin Kurti.

Në letrën e tij të ur imit Erdogan ka shpr ehur shqe tësimin me h apjen e Ambasadës së Kosovës në Jerusalem teksa i ka bërë thi rrje Qe verisë që ta ri shikojë këtë vendim bre nda ko rnizës së re zolutave pë rkatëse të OKB-së dhe të dre jtës ndë rkombëtare.

Be the first to comment on "Erdogan letër Albin Kurtit: “Uri me kryeministër, por ka diçka që më shqe tëson nga ju!”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*