Erdogan Me Shqiptarët Jemi Të Një Gj Aku, Ma Rtohuni Me Vajza Shqiptare (Video)

Shqipëria është një vend un ik me sh umëllojshmëri fe tare dhe kulturore dhe në këtë as pekt ka një re spekt re ciprok mes my slimaneve dhe të kr ishterëve.

Kjo bas hkëjetesë në këtë drejtim është një pa suri dhe unë lu tem shpesh që kjo të mbë shtetet edhe më tej nga Shqipëria.

Ai tha se me Shqiptarët jemi të një gj aku, ma rtohuni me vajza Shqiptare JA DHE VIDEO SHTYPE REKL,AM DHE SHIKO VIDE,ON E ME POSHTME:

Be the first to comment on "Erdogan Me Shqiptarët Jemi Të Një Gj Aku, Ma Rtohuni Me Vajza Shqiptare (Video)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*