Eurodeputeti francez nuk i do shqiptarët në BE: Jo Shqipërisë në BE, jo li beralizimit të vi zave për Kosovën

Eurodeputeti francez, Thierry Mariani, bashkë partiaku i Marine Le Pen, parti kjo e kr ahut të djathtë ek strem francez ka thënë se grupi i tij në Parlamentin Evropian “Groupe Ide ntité et Dé mocratie”, ka pa raqitur ha pur fo binë nd aj shqiptarëve dhe ka shkruar ku ndër dë shirës për zgj erim të Ko misionit Evropian, duke th eksuar Shqipërinë dhe Kosovën.

Gjithashtu thotë se kanë shprehur që ndrimin e tyre ku ndër li beralizimit të vi zave për Kosovën.

“Në Bruksel, në de batin rreth Ballkanit. Edhe një herë, gru pi ynë, fu qishëm pë rsëriti ku ndërshtimin e dë shirës së Komisionit Evropian për zgj erim të BE’së, në ve çanti të Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe re fuzimin tonë për t’ia he qur vi zat Kosovës”, ka shkruar Mariani.

Be the first to comment on "Eurodeputeti francez nuk i do shqiptarët në BE: Jo Shqipërisë në BE, jo li beralizimit të vi zave për Kosovën"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*