F ntastike/ P arlamenti Evropian me shumicë pro l iberalizimit të vi zave për Kosovën, ja kur pr itet të..

Pa rlamenti Evropian me shumicë dër rmuese kanë mbështetu li beralizimit të v izave për Kosovën. Ra portuesja për Kosovën në këtë institucion, ViolaVon Cramon ka bërë të ditur se l iberalizimin e v izave për Kosovën e kanë mbështetur 472 e urodeputetë.

“Në vo timin plenar për r aportin për Kosovën në P arlamentin Evr opian, shumica d ërrmuese mbështet l iberalizimin e v izave për qytetarët e Kosovës dhe kërkon nga K ëshilli i BE-së që të veprojë.

Sipas te dhenave 472 pro, 165 k undër dhe 41 abstenime”, ka shkruar Von Cramon. E urodeputetja Von Cramon, sot në d eebatin për r aportin e pr ogresit për Kosovën.

Në P arlamentin Evropian ka kërkuar edhe njëherë që Kë shilli i BE-së të veprojë dhe të libeeralizojë vizaat që ka premtuar për Kosovën,ditorja.

Be the first to comment on "F ntastike/ P arlamenti Evropian me shumicë pro l iberalizimit të vi zave për Kosovën, ja kur pr itet të.."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*