F orcat britaneze futen në Detin e Zi – po i vjen era l uftës së tretë b otërore apo?

Britania e Madhe ka njoftuar Turqine per f utjen në Detin e Zi të a eroplanmbajtëses “Qu een El izabeth” duke ac aruar jo pak Rusinë, flota e së cilës ka rr ethuar atë ukr ainase në këtë r ajon.

A eroplanmbajtësja br itanike pr itet të kalojë gjatë muajit m aj në detin e Zi, ndërsa fillimisht ata kanë nj oftuar palën turke për kalimin në Dardanele dhe Bosfor, siç p arashikojnë edhe k onventat ndë rkombëtare.

Më shumë se 20 anije u shtarake ruse gj enden akt ualisht në Detin e Zi në k uadër të një st ërvitjeje të madhe të nj oftuar nga vendi, por Ukraina dhe Perëndimi e shohin këtë si një k ëcrënim të drejtpërdrejt të Putinit për lu tfë.

Be the first to comment on "F orcat britaneze futen në Detin e Zi – po i vjen era l uftës së tretë b otërore apo?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*