Fatmir Sejdiu Shtr Ihet Në Kli Nikën In Fektive Pas In Fektimit Me CO VID-19

Edhe ish-pr esidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu është pr ekur nga k oronavirusi.

Siç ra porton Gazeta Zëri, bu rime brenda QK UK-së kanë bërë të ditur se Sejdiu është i pre kur me CO VID-19 dhe është i shtr irë në In fektivë.

Nd ërkaq, ende nuk dihet se si është gj endja shë ndetësore e ish-pr esidentit Fatmir Sejdiu.

Fatmir Sejdiu sh ërbeu si pr esident i Kosovës gjatë periudhës 2006-2010.

Be the first to comment on "Fatmir Sejdiu Shtr Ihet Në Kli Nikën In Fektive Pas In Fektimit Me CO VID-19"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*