Fisnik Ismaili E Ko Menton Lo Gon E FFK-Së, Shf Aq Një Dizajn Të Ri

Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës, Fisnik Ismaili ka k omentuar lo gon e re të Federatës së Futbollit të Kosoës.

FFK-ja para disa dite publikoi lo gon e re, të punuar nga shtëpia më e madhe e futbollit në Europë, U EFA.
Id eatori i NewBorn, Fisnik Ismaili e ka punuar një lo go të re, derisa ka kr itikuar paksa lo gon e FFK-së.

“Prej in atit me lo gon/ste mën “e fa lun”, se gjo ja ajo e ka luemja nuk është pë rputhë me sta ndardet e kr iteret e U EFA (çfa rëdoqofshin ato), mbrëmë vendosa me e ba një ve rsion se qysh e shoh unë këtë shenjë, meqë plot do edhe më sfi duen, duke iu pë rmbajtë do kr itereve që mendoj se janë të do mosdoshme.”, ka shkruar Ismaili në rrjetet sociale.

Be the first to comment on "Fisnik Ismaili E Ko Menton Lo Gon E FFK-Së, Shf Aq Një Dizajn Të Ri"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*