Flet Gazetari i RTK-së nga Kli nika: Për 12 orë vd íqën 2 persona që i kisha në dhomë

Gazetari i RTK-së dhe autori i “B ujku”-t, Ilir Binakaj ka pu blikuar një fotografi të tijën nga sp itali i mu shkërive ku edhe po tr ajtohet për t’u sh ëruar nga CO VID-19.

Ai ka thënë se ajo që është shq etësuese, është që br enda 12 orëve, dy persona që kanë qenë në dhomë me të, kanë vd ekur.

Ai thotë se vi rusi nuk duhet in joruar, derisa ka bërë thi rrje që situate të te jkalohet me sy çe ltësi.

“Të nde ruar miq, në dhomën ku jam i sht rirë,me 4 shtr etër,në Kl iniken e Mu shkrive,në qa rk jo më gjatë se 12 orë,ndë rruan jetë,dy pa cientë.Kjo që u tha,tregon situaten e nde rë,në të cilën po kalojmë.Ju lu tem,mos e in joroni vi rusi.Me ku jdes e sy çe ltësi e pa pa nikë e kalojmë….” , ka shkruar ai.

Be the first to comment on "Flet Gazetari i RTK-së nga Kli nika: Për 12 orë vd íqën 2 persona që i kisha në dhomë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*