Ga zetari Xhevdet Pozhari: Hashim Thaçi shp enzonte 105 euro për tri c igare p uro

Ga zetari Xhevdet Pozhari ka re aguar përsëri pas ra portimeve se vëllai i Hashim Thaçit, Gani Thaçi ka ma rrë para edhe pas p ensionimit nga By roja Kosovare e Si gurimeve.
Krahas kësaj, Pozhari përmendi edhe se si ish-pr esidentit Thaçi kishte sh penzuar para të pa nevojshme gjatë kohës sa ishte në pu shtet.

Si në ra stin kur Thaçi kishe 600 euro për 5 shishe verë dhe 105 euro për tri ci gare p uro.
“E rrj epën shtetin si do ner. La vdi ve prës së tyre!”, shkroi Pozhari në Fa cebook.

Postimi i plotë
65 mijë dollarë i pa ti ku shtuar bu xhetit të Kosovës veç pa rathënia e shkruar për librin e Hashim Thaçit në kohën kur ishte p resident.
Bëhet fjalë për të njëjtin njeri që pati shpe nzuar 600 euro për 5 shishe verë dhe 105 euro për tri ci gare pu ro.
176 mijë euro vëllaut të tij pe nzionimi i p arakohshëm.
E rrj epën shtetin si do ner. La vdi ve prës së tyre!

Be the first to comment on "Ga zetari Xhevdet Pozhari: Hashim Thaçi shp enzonte 105 euro për tri c igare p uro"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*