Gëzim Kelmendi: I ve tmi kandidat që e m eriton të jetë Pr esident është Murat Jashari

Kryetari i Partisë Fjala, Gëzim Kelmendi, ka thënë se vetëm Murat Jashari meriton të jetë President i Kosovës.

Pa rmës një statusi në F acebook ai ka thënë se Pr esidenti është sht ylla që nuk bën të lu hatet, shty lla e ngu litur the llë në the melet e shtetit, sht ylla e dr ejtë dhe jo sht yllë që la kohet nga çdo fu rtunë.

Be the first to comment on "Gëzim Kelmendi: I ve tmi kandidat që e m eriton të jetë Pr esident është Murat Jashari"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*