Gjermania jep lajmin e k eq për m ërgimtarët atje, Në muajin q ershor nuk do të..

Tani rastet p ozittive me ko vi d, në Gjermani kanë shënuar rritje sërish këtë fundjavë, pavarësisht m asave str ikte të mb ylljes. Qev eria gjermane ka d eklaruar se nuk pr et r elaksim të masave para fundit të muajit m aj.

M inistri i f inancave Olaf Scholz, se shtetit i nevojitet një pl anifikim se si t’i kthehet j etës n ormale. “Kemi nevojë për një plan se si t’i kthehemi j etës normale.

Por ky nuk duhet të jetë një plan i cili duhet të revokohet pas vetëm pak ditësh”, ka thënë Sholz. Sipas tij, q everia duhet të bëjë të qartë hapat përhapjen e vendit deri në fillim të verës së këtij viti.

Duke lejuar hapjene r estoranteve dhe m undësinë që qytetarët të pl anifikojnë p ushimet, keto jane te dhenat me te reja, ditorja.

Be the first to comment on "Gjermania jep lajmin e k eq për m ërgimtarët atje, Në muajin q ershor nuk do të.."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*