Grida Duma pa d oreza, flet për ng acminin qe i ka bere Edi Rama

Kandidatja fituese në radhët e PD në zgj edhjet e 25 pr illit, Grida Duma, e ftuar në studion e emisionit “Kjo Javë”, në “News 24”, u nd al në një sërë çështjesh p olitike.

Ajo k omentoi festën e kryeministrit Edi Rama në drejtim të PD për bashkëqeverisje, m arrëdhëniet mes LSI dhe PD pas zgje dhjeve, por edhe skenarit që vendi t’i në nshtrohet zgj edhjeve të parakohshme.Sa i përket pr opozimit të kryeministrit Edi Rama, Duma tha se ajo personalisht nuk do e pranonte kurrë, e shtoi se me op ozitën m und të ulesh e të bisedojë në sektorë të veçanta siç janë ato që lidhen me integrimin, arsimin dhe shëndetësinë. Për ma rrëdhënien e PD me LSI ajo tha se është ko rrekte, e të dyja kanë bërë o p ozitë të fortë ndaj kryeministrit Rama.

Ndërsa l idhur me mu ndësinë që vendi të vendoset në zgj edhje të parakohshme, Grida Duma tha se për ato lokale do të jetë e shpejtë, ndërsa në ato parlamentare, uron që të kenë të njëjtin fat.

Por a duhet PD ta vlerësojë shtrirjen e dorës nga Rama për q everisje për hir të int egrimit dhe r eformave?

Grida Duma: Diku, diku, unë m und të kem ngritur zërin më shumë seç duhet. Unë e përjashtoj. Nuk m undesh kurrë të bësh aleancë me atë që është k undër shqiptarëve. Nuk mundesh kurrë të bashkërendosh punët me ata persona që kanë bërë punët keq, unë nuk harroj. Memoria e shkurtër e këtij vendi e ka shkatërruar vendin. Ndërkombëtaret duhet të kuptojnë që ky vend nëse nuk ka op ozitën eficente nuk bëhet dot demokratik.

Ambasadorja Kim tha që duhet ë bashkëpunoni?

Grida Duma: Ka sektorë që do të bashkëpunojmë, int egrimin, arsimin dhe sh ëndetësinë. Në këtë drejtim nuk ka nevojë për të bashkëqeverisur, por për t’u ulur, diskutuar, e dhënë op ozitës rolin që i takon. Kur u erdhi m omenti për të bërë ndryshimin e Kodit Zgj edhor, ata u mblodhën.

Si është ma rrëdhënia me LSI dhe sa kompakte është op ozita e bashkuar, sidomos tani pas 25 pr illit?

Grida Duma: LSI është përpjekur të jetë op ozitare dhe k undër Ramës. Qëndrimet që mban për të shkuarën dhe të ardhmen duhet të m aturohen në vazhdimësi. PD e vlerësoj shumë për fisnërinë që ka si f orcë p olitike, kur ka el ementë të vegjël e që mund t’i lejohet thotë ndonjë fjalë, nuk e thotë kurrë.

Ju latë të kuptohet që mund të shkohet në zgj edhje të parakohshme. Kur mund të shkojë vendi në zgj edhje të parakohshme.

Grida Duma: Duhet menjëherë të merren vendime për zgj edhjet lokale. Janë disa bashki që janë me emërime dhe jo me zgj edhje, të tjera më nga një kandidat. Kemi një r aport të OSBE që me krijimin e Gjykatës Kushtetuese duhet vlerësuar zgj edhjet e 2019. Kjo është e shpejtë. Ndërsa flasim për n acionalet do të shohim si do të sillet SPAK, përshpejtimi i çështjes edhe në institucionet ndërkombëtare do të përshpejtojmë ditën, pse jo, vendi duhet të vendoset në zg jedhje të parakohshme.

Be the first to comment on "Grida Duma pa d oreza, flet për ng acminin qe i ka bere Edi Rama"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*