H umb njeriun e shtrenjtë të j etës nga s ëmundja e l igë Monika Kryemadhi, rr ëqeth me fjalët: S’do i lë fëmijët e t’u do k ujdesem unë

Kr yetarja e LSI Monika Kryemadhi, shkruan një mesazh të ndj erë për nd arjen nga jeta një pr ej eksp onentëve të kësaj p artie, që pr ej fillimit të saj.

Eno Laco, është nd arë nga j eta në moshë të re pasi nuk e ka f ituar dot b etejën me një së mu ndje të r ëndë, nga e cila v uante prej kohësh. Kryemadhi shkruan se b ashkëshortja dhe fëmijët e tij nuk do të jenë ku rrë vetëm.

Shënimi i Monika Kryemadhit: Mona si je? Fëmijet si janë? Unë kam ardhur dhe më ke deri në fund të fushatës.

Ky ishte mesazhi yt para 30 ditësh, kur më the se ishe kthyer nga Gjermania. Por dje, të gjithë u ndalëm, nuk folëm, sht angëm, sepse ti ike dhe na le përgjithmonë. Nuk d uam të të p ërcjellim, të d uam për vete, të duam këtu me ne. Por ti zgj odhe të ikësh sepse parajsa është më e mirë sesa kjo botë këtu e padrejtë.

Eno, ti ike dhe le vetëm Mirën me fëmijët, por të pr emtoj se ata nuk do të jenë k urrë vetëm, ne do jemi aty për ta gj ithmonë. Të duam Eno jonë, do na mu ngosh me shakatë e tua.

Be the first to comment on "H umb njeriun e shtrenjtë të j etës nga s ëmundja e l igë Monika Kryemadhi, rr ëqeth me fjalët: S’do i lë fëmijët e t’u do k ujdesem unë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*