H umbi 6 palë zgj edhje radhazi, nis r ebelimi në PD për l argimin e Lulzim Bashës, emrat e parë që i kërkojnë d orëheqjen, Berisha asnjë sinjal nëse do ta lëshojë

Në Pa rtinë D emokratike dalin zërat e parë që kërkojnë l argimin e Lulzim Bashës si kr yetar i PD-së pas h umbjes në zgj edhjet e 25 pr illit 2021. Berisha sillet sikur nuk ka ndodhur asgjë!

Një h umbës serial që nuk mëson nga ga bimet. Në dr ejtimin e Lulzim Bashës, P artia D emokratike ka h umbur zgj edhjet lokale të 2015, dy palë zgje dhje të pj esshme lo kale në Korçë dhe Dibër, zgj edhjet pa rlamentare të 2017, d orëzoi në tavolinë të gjitha bashkitë dhe br aktisi zgj edhjet lo kale të 2019.

Ndërsa sapo ka h umbur zgj edhjet p arlamentare të 25 pri llit 2021, duke v ulosur që ndrimin në op ozitë të PD-së, të paktën deri në vitin 2025. Teksa me numërimin e kutive të f undit, h umbja sa vjen e bëhet edhe më e q artë, nga Pa rtinë D emokratike vijnë s injalet e para të një ‘r ebelimi’, për la rgimin e Lulzim Bashës, i cili mban edhe peshën kryesore të disf atës.

Be the first to comment on "H umbi 6 palë zgj edhje radhazi, nis r ebelimi në PD për l argimin e Lulzim Bashës, emrat e parë që i kërkojnë d orëheqjen, Berisha asnjë sinjal nëse do ta lëshojë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*