H umbja e nënës e ka shk arërruar, ja çfarë po ndodh me Hande Erçel…

Hande Erçel së fundmi ka shqetësuar të gjithë fansat e saj me postimin që ka bërë në Inst agram.

Që p eriudha e fundit nuk ka qenë aspak e qetë apo e lu mtur për të, kjo dihet tashmë. Duke filluar nga nd arja me Murat, tek h umbja e mamasë së saj, e deri tek s akrificat që duhet të bëjë për të mbajtur pr ojektet e saj në këtë pe riudhë kaq të ng arkuar në sf erën p ersonale.

Megjithatë, sikur të mos mjaftonin këto, shpesh herë Hande është kr itikuar për peshën e saj. Q oftë nga fa nsat, apo nga pr oducentët, Hande k onsiderohej si “më e mbushur seç duhet”.

Kjo gjë jo vetëm ka ndryshuar, por duke parë foton mu nd të themi se ka ndryshuar rrënjësisht.
Hande duket më e dobët se kurrë, gjë e cila i ka bërë f ansat të pyesin se çfarë ka ndodhur me aktoren pasi një rënie e tillë në peshë nuk është aspak normale.

Be the first to comment on "H umbja e nënës e ka shk arërruar, ja çfarë po ndodh me Hande Erçel…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*