H Umbja E Vajzës, Sidrit Bejleri Rr ëfen Momentin E Dhi mbshëm

Shumë vite më parë këngëtari Sidrit Bejleri ka pë rjetuar një nga ça stet më të tr ishta të jetës së tij, siç ishte dhe hum bja e vogëlushes së tij Sofia.

Vogëlushja tashmë do të ishte dhjetë vjece dhe për herë të parë Bejleri i ka de dikuar një status plot ndje një dhe dh imbje për hu mbjen e saj verën e kaluar.

Postimi i plotë i këngëtarit Sidrit Bejleri:
“Kjo është Sofi Sidrit Bejleri.

Them është sepse do vazhdojë të jetë për mua, deri ditën që do mb yll sytë dhe do e takoj an dej, dashtë Z oti!
Sot do mbushte 10 vjeçe, por Zoti me plotf uqishmërinë e Tij e mori, ashtu dhe siç na e dha
Dikush mund të thotë, po ky pse na tregon dhi mbjen e tij? Nuk e postova për këtë, por de sha të kre nohem me dh uratën që na e dha Zoti për 19 muaj dhe njëkohësisht t’ju t ërheq vë mendjen se kushdo dhe kurdo mund të spr ovohet, me të afë rmit e tij…

Se nuk i kën do mosdoshmërisht, plaku para të riut, i së muri para të shë ndetshmit dhe prindi para fëmijës…
Askush nuk është i pë rjetshëm në këtë jetë.

Të Zo tit jemi dhe tek Ai kthehemi.
Qo fsh lule e Xhe netit Sofia jeme!

Be the first to comment on "H Umbja E Vajzës, Sidrit Bejleri Rr ëfen Momentin E Dhi mbshëm"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*