Hapen kufinjtë me europën! Gjermania jep s uperlajmin për shqiptarët

Gjermania ka dhënë një lajm të mirë për shqiptarët, pasi ka larguar Shqipërinë nga lista e vendeve me rr ezik. Mësohet se kjo lëvizje erdhi pasi s ituata epi demiologjike në vendin tonë është përmirësuar ndj eshëm.

Në të dhënat e p ublikuara nga Inst ituti Robert Koch thuhet se Shqipëria nuk është tashmë vend në rr ezik me CO V ID-19.

Përmes kësaj dek larate, u bë me dije se Shqipëria ishte në listën e vendeve që kanë paraqitur rr ezik të paktën në 10 ditët e fundit por tanimë, rre ziku nga pa ndemia C OV ID është më i ulët dhe situata nuk është pr obl ematike.

Për qytetarët të cilët u dhëtojnë dr ejt Gjermanisë është e nevojshme paraqitja e një te sti negative PCR, por që hiqet ka rantina e d etyrueshme 10 ditore.

Be the first to comment on "Hapen kufinjtë me europën! Gjermania jep s uperlajmin për shqiptarët"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*