Hoxhaj ia ur on Thaçit ditëlindjen: Kosova të pr et, ne të pr esim

“Qoftë kjo ditëlindja e parë dhe e fundit që nuk e festojmë së bashku, pr esident”.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ia ka ur uar ditëlindjen ish-pr esidentit Hashim Thaçi.
Në llogarinë e tij në Fa cebook, Hoxhaj e ka cilësuar Thaçin si një li der i pa kr ahasueshëm që ndr yshoi ku rsin e hi storisë së Kosovës,

“Me 24 pr ill, 53 vite më parë, në Burojë të Drenicës u li nd Hashim Thaçi. Një mik si asnjë tjetër dhe një li der i pa kr ahasueshëm që ndr yshoi ku rsin e hi storisë së Kosovës duke u mi shëruar përgjithmonë me të. Udhëh eqja e lu ftës çl irimtare dhe shp allja e pava rësisë së Kosovës do të jenë pë rjetësisht të li dhura ngu sht e të pa nd ashme nga emri i tij”.

“Në ditëlindjen e tij të 53-të, me ze mrat e lë nduara që nuk e kemi pranë nesh, por, pa dy shim kr enar për atë që ai pë rfaqëson, i dërgojmë ur imet më të ngr ohta the meluesit të shtetit tonë. Qoftë kjo ditëlindja e parë dhe e fundit që nuk e fe stojmë së bashku, pr esident. Kosova të pr et. Ne të pr esim”

Be the first to comment on "Hoxhaj ia ur on Thaçit ditëlindjen: Kosova të pr et, ne të pr esim"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*