“Hu liganët nga Prishtina krijuan ka os në Spanjë” – Ky është titulli ska ndaloz i mediumit serb

Pak minuta para se të niste nde shja ndë rmjet Spanjës dhe Kosovës, fe derata e shtetit n ikoqir ka kërkuar la rgimin e flamurit të Kosovës nga një vend në stadium.

Gazetari, Berat Buzhala kishte thënë në një lidhje në T7 se atyre iu afruan autoritet e Fe derates Spanjolle te Futbollit duke kërkuar t’ia ma rrin flamurin e Kosovës. Mirëpo, flamuri ka qëndruar dhe personat në fjalë janë pa jtuar në fund që flamuri të qëndrojë aty.

Por, kjo situatë nuk ju ka ikur mediumit serb “Ku rir.rs” që ka përdorur një titull ska ndaloz në lidhje me këtë çës htje.

“Hu liganët nga Prishtina krijuan ka os në Spanjë: De legacioni i shtetit të rr emë solli flamurin e Kosovës, siguria nxi tuan ta hi qnin atë”, shkruhet në titullin ska ndaloz të serbëve.

Be the first to comment on "“Hu liganët nga Prishtina krijuan ka os në Spanjë” – Ky është titulli ska ndaloz i mediumit serb"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*