I ku në Turqi për t’u sh ëruar por nuk ia doli, kjo është vajza e vogël shq iptare që dha shp irt nga s ëmundja e li gë

Rinesa Maliqi që ishte duke u t rajtuar për shë rim në Turqi, ka ndë rruar j etë duke h umbur kështu b etejën me një s ëmundje të rëndë që po ba llafaqohet që disa kohë.

Për Rinesën ishim mo bilizuar edhe qytetarë për t’i dalë në nd ihmë ku edhe ishte si guruar u dhëtim por sh ërim por fatke qsisht ajo hu mbi je tën në moshë të re.

Për nd arjen nga je ta të saj ka njoftuar edhe familjar dhe të afërm të saj duke njoftuar se së shpejti do të njoftohet edh c eremonia e va rrimit.

Be the first to comment on "I ku në Turqi për t’u sh ëruar por nuk ia doli, kjo është vajza e vogël shq iptare që dha shp irt nga s ëmundja e li gë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*