I m ori je tën të vëllait në lule të moshës para syve të babait/ Ka pet 26-vjeçari, d el dhe fotoja e tij

Nd ërkohë mësohte se autori është ar rst ura pak me parë nga po lcia. 26-vjeçari Florian Tonuzi kishte vetëm pak muaj që kishte dalë nga bu rgu (3-4 muaj), ndë rkohë që dy shohet se ishte për do rues i lë ndëve n ark otike. Sipas fq injëve, familja kishte vetëm këta dy djem, ndersa autori pas da ljes nga bu rgu kishte shf aqur pr obleme me shë ndetin me ndor.

Mësohet se vëllai ka g odi tur disa herë me th ikë të riun, ndë rkohë që ky i fundit ka ndë rruar jetë në sp italin e Dibrës. Kujtojmë se pas kr imit au tori ishte la rguar nga banesa.

Be the first to comment on "I m ori je tën të vëllait në lule të moshës para syve të babait/ Ka pet 26-vjeçari, d el dhe fotoja e tij"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*