I riu e p ërplasi me makinë dhe i k ëputi këmbën, vajza është vetëm 23 vj eç…

Eshtë vetëm 23 vj eç vajza e cila u ak sidentua sot nga një 19 vj eçar në z onën e P orcelanit në Tiranë.

E reja ishte në trotuar duke pritur autobusin kur Jehon Breçani e mori para me makinën e tij.

Vajza quhet Xhesina Gega dhe per fat te keq nga dita e sotme je ta e saj nuk do te jete me nj elloj, edhe pse nuk kishte asnje f aj.Ajo ndodhet në spitalin e Tra umës ku edhe iu në nshtrua një ndërhyrje k irurgjikale, ndërsa gj endja e saj vijon të j etë e r ënduar. Gjatë aks ide ntit ajo ka h umbur edhe njërën këmbë.

Nde rsa kalimtaret qe pane aksi dentin jane shprehur per mediat: “Vajza ishte në rrugën e vet dhe tani mbeti pa këmbë e shkr eta”.

23-vj eçarja ka qenë duke ecur në trotuar kur 19-vj eçari ka h umbur dr ejtimin e makinës l uksoze tip “Benz”, që i jepte me shp ejtësi dhe ka p ërplasur të renë, duke i k ëputur njërën këmbë dhe shk aktuar pl agë të r ënda në tr up dhe fytyrë. Pë rplasja ka qenë e f ortë dhe ide ntifikimi i 23-vj eçares është bërë me shumë v ështirësi për shkak të pl agëve të ma rra.

Be the first to comment on "I riu e p ërplasi me makinë dhe i k ëputi këmbën, vajza është vetëm 23 vj eç…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*