I riu shqiptar e bën shqiponjën midis Beogradit, video bëhet v irale në T ikT ok, mediat serbe e m arrin si pr ovokim

Mediat serbe e kanë quajtur pr ovokim një video të dy të rinjve shqiptarë, të cilët kanë bërë si mbolin e shqi ponjës në qen dër të Beogradit.

Mediat serbe e kanë qu ajtur pro vokim një video të dy të rinjve shqiptarë, të cilët kanë bërë si mbolin e shqiponjës në qe ndër të Beogradit.

“Pr ovokim shqiptar në qe ndër të Beogradit”, është titulli që i ka vendosur këtij shkrimi gazeta serbe Blic.

Aty po tencohet se videoja është bërë në sheshin e Beogradit gjatë natës kur nuk kishte njerëz. Kjo gazetë madje përdorë edhe nu anca ta llëse për të pë rshkruar videon e dy të rinjve shqiptarë.

“Është in teresante se si këta djem të gu ximshëm shikonin se mos po i sheh dikush, saherë që bënin si mbolin e shq iponjës”, thuhet ndër të tjera në tekst.

Be the first to comment on "I riu shqiptar e bën shqiponjën midis Beogradit, video bëhet v irale në T ikT ok, mediat serbe e m arrin si pr ovokim"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*