I shkroi Edi Ramës për dhomat e ngu shta dhe mu ret e qel isë…. Kështu duket b urgu ku po mb ahet Hashim Thaçi

Ish pr esidenti i Kosovës, Hashim Thaci, që nga 5 në ntori i vitit 2020 po qëndron i bu rgosur në Hagë, ku nga Gjy kata Sp eciale ndër tjerash ak uzohet edhe për vr asjen e anëtarëve të LDK-së.

E nga b urgu i Hagës, Hashim Thaçi e ka u ruar Edi Ramën për fitoren në zgje dhjet e së dielës në Shqipëri.

E nga letra e Thaçit dë rguar Ramës, ku ptohet që Hashim Thaçin po pe ngon dhoma e ngu shtë dhe mu ret e qe lisë së tij në Hagë, të cilat pa dy shim da llojnë nga lu ksi i Thaçit sa ishte pr esident.

Be the first to comment on "I shkroi Edi Ramës për dhomat e ngu shta dhe mu ret e qel isë…. Kështu duket b urgu ku po mb ahet Hashim Thaçi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*