I vjen p aralajmërimi Serbisë dhe BE: me Albin Kurtin nuk ka l ojë

De klarata e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, se nuk do të m arrë pjesë në takimin e pa ralajmëruar me pr esidentin serb, Aleksandër Vuçiq, nx iti de bate dhe re agime të mëdha në op inion.
Shumica prej tyre, këtë vendim të Kurtit e vl erësuan si të dr ejtë dhe të du hur, nd onëse kishte edhe prej atyre me ndimeve, zakonisht nga op ozita që e ku ndërshtuan këtë gjë.

An alisti dhe njëherësh anëtari i Ak ademisë Shqiptare-Amerikane për Shkencë dhe Arte në SHBA, Nijazi Halili e cilësoi shumë no rmale re fuzimin e kryeministrit Albin Kurti për takimin me pr esidentin serb, A eksandër Vuçiq.
An alisti tha se Kurti veproi në mënyrë të dr ejtë, duke ua bërë me dije zy rtarëve të Bashkimit Evropian se ne nuk jemi shtet i b rishtë dhe nuk i le jojmë mo spë rfilljet.

Be the first to comment on "I vjen p aralajmërimi Serbisë dhe BE: me Albin Kurtin nuk ka l ojë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*