Id entifikohet: Ja kush është 27-vj eςari që u ‘V R Α’ sot në Tiranë?

Është id entifikuar 27-vje çari i cili u v r a mbrëmjen e sotme në Tiranë në rrugën “5 M aji”. B urime p 0licore bëjnë me dije se ka mbetur i νd- kur i riu Mehmet Qema. Ai është pI ag0sur me a r m ë zj arri dhe më pas ka nd ërruar j eettë në sp ital. Theksojmë se kjo është v r a s j a e dytë brenda 24 orëve në Shqipëri.

Tiranë/Inf ormacion paraprak
Më datë 10.05.2021, rreth orës 23:15, në rrugën “5 M aj”, në rrethana ende të paqarta është pIa g0sur me a r m ë zj arri p istoIetë, shtetasi M. Q., 27 vjeç, i cili si pas0jë e pIagëve të m arra ka n dërruar j eettë në sp itaI. Sherbimet e P olicisë kanë shkuar m enjeherë në ve ndngjarje, kanë bërë rrethimin e z onës dhe po kryejnë k ontrolle për kapjen e au torit.

Gjithashtu janë shoqëruar në K omisariat disa shtetas të cilët d yshohen se kanë dijeni për n-gj arjen. Grupi h etimor nd odhet në v endngjarje dhe nën drejtimin e Pr okurorisë po punon për sqa rimin e rr ethanave të n-gj arje, si dhe mbledhjen e çdo prove të mu ndshme që do çojë në id entifikimin dhe kapjen e aut orit.

Be the first to comment on "Id entifikohet: Ja kush është 27-vj eςari që u ‘V R Α’ sot në Tiranë?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*