Int eresante, zhytësi me pr ejardhje shqiptare bën atë që se kishte bërë askush deri më sot (VIDEO)

Askush nuk e ka pr ekur fundin e oq eanit në pikën më të ulët. Por është Viktor Vescovo, amerikani me pr ejardhje shq iptare, që do të pr ovoj të zh ytet më së thelli në ujë, 11 mijë metra.

E për ta pr ovuar sf idën, zh ytësi që ka vendosur flamurin kuq e zi me shqiponjën dy krenare në krahun e djathtë, po bën përgatitjen e fundit.

Më pas, hyri në kuvertë, e u l ëshua për ta filluar ekspl orimin e Oqeanit Paqësor. K oordinatat po i merr nga komanda.

Be the first to comment on "Int eresante, zhytësi me pr ejardhje shqiptare bën atë që se kishte bërë askush deri më sot (VIDEO)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*