Israeli shk atrron Palestinën, mbi 20 të vd ekur /VIDEO DIREKT

U shtria izraelite ka filluar s ulme ajrore k undër caqeve të militantëve në Rripin e Gazës, pasi me r aketa u q ëlluan nga t erritori dr ejt Jerusalemit.

Mi nistria palestineze e sh ëndetësisë e dr ejtuar nga Hamasi në Gaza tha se 20 vetë, përfshirë edhe fëmijët, kanë vd ekur gjatë këtyre s ulmeve.

Në Jerusalem, zjarri me raketa bëri që p arlamenti i Izraelit të evakuohej derisa po dëgjonin sirenat. T ensionet midis Izraelit dhe Palestinezëve u th elluan ditët e fundit.

S undimtarët e Hamasit të Gazës kishin kë rcënuar të g odisnin pasi qindra palestinezë u pl agosën në p ërleshjet me p olicinë izraelite në Jerusalem të hënën. Izraeli tha se kishte vrarë të paktën tre militantë të Hamasit.

B urime të Hamasit i thanë B BC se një k omandant i Bri gadave Izzedine al-Qassam, Mohammed Abdullah Fayyad, ishte vr arë.

Kr yeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, tha se Hamasi kishte “kaluar vijën e kuqe” dhe se “k onflikti aktual mund të vazhdojë për disa kohë”.

“Izraeli do të përgjigjet me fo rcë të madhe … ata që na s ulmojnë do të p aguajnë një çmim të r ëndë”

Kohët e fundit janë zhv illuar p ërplasje të rë nda, me më shumë se 300 palestinezë të pl agosur në ko nfrontime me p olicinë izraelite jashtë xhamisë al-Aqsa të hënën.

Një ma rshim i pl anifikuar nga n acionalistët izraelitë që do të kalonte sot nëpër zo nat m yslimane të qytetit të vjetër të Jerusalemit Lindor u nd ërpre për shkak të fr ikës se m und të shka ktonin tr azira.

Be the first to comment on "Israeli shk atrron Palestinën, mbi 20 të vd ekur /VIDEO DIREKT"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*